Välkommen till Elite Media Partner

Elite Media Partner är för dig som uppdragsgivare en stor tillgång i form av en extern säljavdelning med lång säljerfarenhet, goda mediekunskaper och ett brett kontaktnät av företag och mediebyråer.

Vi är specialiserade inom printmedia, men har även stor erfarenhet av webb, sponsring och events. Styrkan i vår organisation är dynamik och flexibilitet och vi har lätt att anpassa oss efter ditt företags eller uppdrags unika förutsättningar. Utifrån uppsatta säljmål och budgetar kan vi ta hand om hela eller delar av er försäljningsprocess – beroende på vilket vi gemensamt kommer fram till är mest lönsamt och effektivt.

Vårt dedikerade arbete och professionella inställning har under åren lett till många långsiktiga och lönsamma relationer med såväl annonsörer som uppdragsgivare. Och självklart ser vi fram emot att skapa ännu flera.

Välkommen!
Tidning